Coronadashboard Drenthe

Op deze pagina vind je de actuele cijfers in Drenthe. Het dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Drenthe, sinds de eerste besmetting op 1 maart 2020. Deze pagina wordt op dinsdag en vrijdag bijgewerkt, als aanvulling op het landelijke dashboard.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2023 15:26

Actuele cijfers

Positief getest Dit genoemde aantal betreft alle positief geteste inwoners van Drenthe in de genoemde periode, getest door de GGD, huisartsen, ziekenhuizen, etc. Bij alle personen die positief getest zijn doet de GGD bron- en contactonderzoek. Niet iedereen met klachten ondergaat een test. Dit cijfer geeft daarom geen volledig beeld van het totaal aantal mensen met corona in Drenthe.
Positief getest per 100.000 inwoners Dit is één van de twee indicatoren voor het regionale risiconiveau. Voor het laagste niveau, ‘Waakzaam’, is de grenswaarde 35. Drenthe heeft bijna 500.000 inwoners.
Opnames in ziekenhuis Dit aantal gaat om de ziekenhuisopnames (inclusief directe IC-opnames) op de dag dat Drenten ook echt zijn opgenomen. Dit kan ook in een ziekenhuis elders in Nederland zijn. Omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de meest recente dagen nooit compleet. Daarom tonen we het aantal van 4 dagen terug. Het gaat hierbij om patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en patiënten met COVID-19 die om een andere reden zijn opgenomen.

Aantal testen door GGD Drenthe Dit is het aantal testen dat GGD Drenthe sinds 1 maart 2020 heeft afgenomen. Dit zijn niet alleen inwoners van Drenthe, maar ook toeristen en mensen uit aangrenzende regio’s. Naast de GGD testen ook huisartsen, bedrijfsartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen op het coronavirus. Het genoemde aantal geeft dus niet het complete beeld van het totale aantal geteste personen in Drenthe.
Aantal vaccinaties Het genoemde aantal vaccinaties is het totaal dat GGD Drenthe sinds de start in januari 2021 en tot en met 2 april 2023 heeft gezet. Dat betreft inwoners van Drenthe maar ook daar buiten. Dit betreft alle vaccinaties, inclusief booster- en herhaalprikken. Het cijfer is dus niet gelijk aan het aantal gevaccineerde inwoners.
Inwoners Drenthe door GGD'en gevaccineerd Het aantal inwoners van Drenthe dat door een GGD is gevaccineerd.
Aantal boosters Het genoemde aantal boosters (* inclusief herhaalprikken) is het totaal dat GGD Drenthe sinds de start in december 2021 en tot en met 2 april 2023 heeft gezet. Dat betreft inwoners van Drenthe maar ook daar buiten.

Verloop in Drenthe